Уведомление относно обработване на лични данни за целите на Програма Пощенска банка „Вселена от възможности“

Неприкосновеността на Вашите лични данни е от първостепенно значение за нас. Ние защитаваме сигурността на Вашата информация, като сме приели политики и сме внедрили процеси, които да я гарантират. Моля, запознайте се със съдържанието на това Уведомление, за да разберете как и защо обработваме Вашите лични данни, а също така и какви са Вашите права. Искаме да знаете, че предоставяйки ни личните си данни, те са в сигурни ръце.

КОИ СМЕ НИЕ?

Ние сме Пощенска банка, с юридическо име „Юробанк България” АД (по-долу „Ние“ и „Банката“), дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 000694749. Нашите координати за връзка са: гр. София, 1766, ул. „Околовръстен път” № 260; тел: 0700 18 555; *7224; e-mail: klienti@postbank.bg; www.postbank.bg.

Наш основен приоритет е да работим етично и отговорно, да спазваме законодателството, включително и в областта на защитата на личните данни, и да удовлетворим Вашите очаквания към нас по отношение на обработването на личните Ви данни. Ние непрекъснато подобряваме своите вътрешни процедури и работни процеси. Нашите служители са обучени и задължени да опазват неприкосновеността на личната информация на клиентите.

КАКВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАС ОБРАБОТВАМЕ?

За да участвате със свой проект в Програма Пощенска банка „Вселена от възможности“ сме ограничили до минимум необходимите Ваши лични данни. Това са Вашето име и фамилия, email и номер на мобилен телефон.

В случай, че Вие бъдете избран за един от победителите в Програмата, допълнителни лични данни ще бъдат необходими за подготвяне и сключване на договор с Банката. Такива лични данни ще бъдат Вашето ЕГН, данни от документи за самоличност и адрес. Важно е да знаете също, че Банката възнамерява да създава PR и маркетингови материали, които могат да включват видеозаписи или фотографски изображения на победителите.

С КАКВА ЦЕЛ ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

Ние използваме личните Ви данни, за целите на организация на Програмата Пощенска банка „Вселена от възможности“. Считаме, че нашето основание да обработваме личните данни е предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключване на договор.

Личните Ви данни, по-специално Ваши имена и снимка, биха били обработвани за целите на промотиране на Програмата в интернет сайтове (вкл. Facebook страници), ако Вашият проект стигне до финалния етап или бъдете избран за победител. Личните данни на победителите ще бъдат обработвани за целите на сключване на договор и изпълнението му.

НА КОГО РАЗКРИВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Ние считаме, че Вашата лична информация е конфиденциална и ценим неприкосновеността й. Данните, които предоставяте за целите на Програмата няма да бъдат разкривани на трети страни, с изключение на дружества, които сме определели за обработващи от наше име. Такъв обработващ е рекламната агенция „Диджитал Ай Ди“ АД.

ЗА КАКЪВ СРОК ЩЕ СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

В случай, че не бъдете избран за победител, личните Ви данни, обработени за целите на Програмата, ще бъдат съхранени за ограничен период от време (1 година).

Личните данни на победителите ще бъдат съхранени за срок от 10 години след прекратяване на договора.

ВАШИТЕ ПРАВА

ПРАВО НА ДОСТЪП

Винаги може да ни попитате дали обработваме Ваши лични данни и ако го правим, да бъдете уведомени за това каква информация съхраняваме, защо го правим и начините, по които я обработваме. Имате право и на копие от информацията.

ПРАВО НА КОРИГИРАНЕ

Ние бихме искали Вашите лични данни да са точни и актуални. Ако каквато и да било част от Вашите данни е неточна или неактуална, моля, уведомете ни и ние ще я коригираме.

ПРАВО НА ИЗТРИВАНЕ

Вие може да поискате от Банката да изтрие Ваши лични данни, но за да бъде изпълнено искането, следва да са приложими съответни законови основания. Ние няма да изтрием информация за Вас, която сме длъжни да съхраняваме по закон или имаме друго основание да не изтриваме. Ще имаме на разположение един месец, за да отговорим на Вашето искане. Ако откажем да изтрием информацията, ще Ви обясним защо това е нашето решение и какви са законовите основания за това.

ПРАВО НА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОБРАБОТВАНЕТО

Вие можете в определени случаи да поискате от Банката да не обработва личните Ви данни, включително и да не ги изтрива, за да защитите свои правни претенции.

ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ

Както е посочено в това Уведомление, в някои случаи ние обработваме личните Ви данни поради наличие на наш легитимен интерес. Вие имате право да възразите срещу това обработване, включително когато то представлява профилиране. Ние ще прекратим обработване на данните, но само когато сме убедени, че интересът ни няма преимущество в конкретната ситуация.

ПРАВО НА ПРЕНОСИМОСТ

Вие може да поискате от Банката да постави данните Ви в електронен файл и да го предаде на Вас или на трета страна. Данните, които може да поискате от нас, могат да бъдат само такива, които са ни предоставени във връзка с договорно взаимоотношение или с Ваше съгласие и се обработват по автоматизиран начин (електронно).

КАК ДА УПРАЖНИТЕ ПРАВАТА СИ?

Всяко от гореизброените права можете да упражните лично или чрез изрично упълномощено от Вас лице в офис на Банката, както и по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Създали сме специален формуляр, който да Ви улесни при упражняването на Вашите права.

При определени условия ние може да изискаме от Вас такса за отговаряне на искане. Таксата е установена в нашата Тарифа.

Банката е определила специален служител, който е отговорен за спазването на нормативните изисквания при обработването на личните данни и прилагането на най-добрите международни практики. Това е нашето длъжностно лице по защита на данните и Вие може да се свържете с него чрез e-mail, изпратен до dpo@postbank.bg или чрез писмо до адрес: гр. София, 1766, ул. „Околовръстен път” № 260, отдел „Защита на данните“.

ЖАЛБА ДО НАДЗОРЕН ОРГАН

Ако по някаква причина Вие не сте доволни от действията на Банката спрямо личните Ви данни, бихме искали най-напред да ни информирате, за да разберем на какво се дължи проблемът и да се постараем да го разрешим. Нашето длъжностно лице по защита на данните ще разгледа внимателно Вашето искане, както и ще отговори на всички Ваши въпроси. Въпреки това, ако считате, че не сте получили адекватно съдействие от Банката или че е налице нарушение на Вашите права, имате право да подадете жалба до надзорен орган. Този орган в Република България е Комисията за защита на личните данни.

КАКВО ЩЕ СТАНЕ, АКО ОТКАЖЕТЕ ДА ПРЕДОСТАВИТЕ ЛИЧНИТЕ СИ ДАННИ?

Ако Вие не ни предоставите необходимите лични данни, които сме дефинирали като задължителни за услугата, не би било възможно да участвате в Програмата или да сключите договор като победител.

АКТУАЛИЗИРАНЕ И ПРОМЕНИ В УВЕДОМЛЕНИЕТО

Това Уведомление за обработване на личните данни е актуализирано за последен път на 29.04.2021 г.